Jason Momoa Twitter Samoa không cố định Thorn

Samoa110748

Samoa là một người có thể tiếp cận và ngôn ngữ cần được tôn trọng. Twitter vẫn chưa sửa lỗi người dịch. Và tôi biết Google Dịch hoạt động.

Tôi muốn Thorn được Samoa chú ý và yêu cầu, nó giúp luật pháp ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em và buôn bán trẻ em, Ashton Kutcher sáng lập và những người khác quan tâm. Jason Momoa, một ngôi sao hành động đáng kính xứng đáng có Samoa trên tài khoản twitter của anh ấy và nó có thể dịch được, thật xấu hổ khi tôi viết về Lenny Kravitz và không có công việc dịch thuật.

WWFGifts Bu gezegen gezegeninde kalanları korumanıza yardım edin lütfen bir bağış yapın.@World_Wildlife

Bu araç gerekli THORN yardımına ihtiyacı var. DONATE çocuk cinsel istismarını durdurmaya yardım etmek. @thorn

Invictus Games Foundation Bakmanı istiyorum. @WeAreInvictus

The English translation is here. Translated by GOOGLE translate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s