Cô Thompson Creepy Chủ đề lạm dụng tình dục trẻ em Thorn

ThompsonclassdMDXQAImrZL

Tôi muốn cảm ơn cô giáo dũng cảm này, cô Thompson đã thay mặt cho hai cô con gái nhỏ của tôi bị hại bởi những kẻ lạm dụng tình dục / lạm dụng trẻ em tại một trường học và kết thúc ở giường bệnh năm 2016 vì đã đánh giá cho Ev Evationsations. Tôi biết cần phải có nhiều đóng góp hơn, và kết quả này tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy.

Một lần nữa tôi sẽ viết về Lạm dụng tình dục trẻ em và buôn bán tình dục hàng ngày để được Thorn chú ý và quyên góp, được thành lập bởi Ashton Kutcher với những người khác quan tâm, và vâng, câu chuyện của riêng tôi không phải là lớn nhất, vâng tại sao lại là mẹ ở Orlando, Florida trẻ em đang ở Seattle, Washington giường bệnh 2016.

Tôi muốn bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em chấm dứt, Thorn sẽ làm những gì tôi nói với sự giúp đỡ từ người khác, tôi sợ những gì tôi làm sẽ tạo ra nhiều nạn nhân hơn và nỗi sợ đó là thực tế hàng ngày đối với tôi. Nói về nó mọi người nhận thức được ngay cả thủ phạm.

Tôi là một đội xe ở đây trong Dark Web đi khắp nơi và hy vọng một số gia đình nạn nhân, thần cấm, chính nạn nhân nhìn thấy Thorn, và tôi đồng ý, tôi muốn sự chăm sóc mà Thorn có thể dẫn tôi đến sau khi tôi bị bắt cóc sau khi tôi bị bắt cóc. Tôi muốn nhiều vụ bắt cóc hơn, hiểu rồi, tôi muốn chế độ nô lệ tình dục chấm dứt !!!!

Chúa cấm nhiều vụ bắt cóc xảy ra và nhiều dấu hiệu cho thấy thành viên gia đình này bị mất tích. Thorn sẽ được sử dụng để giúp đỡ gia đình đó, nhưng tôi không muốn sự tồn tại của Thorn và WWAB tạo ra những vụ bắt cóc để Thorn được sử dụng, tôi biết rùng mình vì muốn quyên góp để ngăn chặn điều này, tôi muốn bạn nhìn thấy chiếc xe của đội trong tình trạng tồi tệ này khu vực lân cận.

Cô Thompson và lớp của cô cũng dũng cảm như tôi. Xin hãy giúp lớp đó quyên góp và ngăn chặn những kẻ đáng sợ làm hại mọi người. Cảm ơn cô Thompson hãy tiếp tục làm tốt công việc Kitô giáo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s