Hillary Clinton và những người khác bị tấn công bởi Cha của Abraham Lincoln, Đức Mẹ Nhớ Đệ Nhất Mary Lincoln Lincoln đã bị tuyên bố điên rồ

32nd Annual Promise Ball
SH06I042PEARLS Sept. 5, 2006 _ Hillary Rodham Clinton wears a lovely pearl necklace at the 32nd Annual Promise Ball. (SHNS photo by Anthony G. Moore / photorazzi.com) (Newscom TagID: shnsphotos127575) [Photo via Newscom]
Sự thật này là phần Khen thưởng Quốc gia của Phụ nữ Khôn ngoan và Vượt ra ngoài của tôi và đó là một sự thật, cha của Lincoln đã đưa ra mong muốn truyền thông cho Đảng Cộng hòa. Nó khá tệ, và tôi biết đầu thai là không có thật, và ước muốn trở thành sự thật là không thực.

Tôi đã gọi Bill và Hillary Clinton để phê chuẩn bài báo này, lời nói dối rằng thần giao cách cảm là có thật, và họ nói với tôi là không sao, thật buồn cười nhưng không vui khi một quả bom ống ở nước ta được gửi đến văn phòng của cô, Hiến pháp có quyền đối với văn phòng của bà trước lần sửa đổi đầu tiên, cảm giác hài hước của bà là một cơ chế đối phó thích hợp.

Cha của Tổng thống, Cha của Abraham Lincoln, được biết đến trong lịch sử là một kẻ ngược đãi. Ông đã chết từ lâu, nhưng giả định rằng ông có thể đưa ra những ước muốn gây hại cho đảng Dân chủ tại thời điểm đó là có thật. Không phải lúc này.

Bà Clinton biết rằng tôi sẽ viết về bà, và tôi sẽ thừa nhận nơi tôi sáng tạo và quyết định nói dối. Tôi biết nơi dối trá là xã hội sẽ làm cho tôi gọi một lời nói dối, nhưng đây là TRUTH.

Có những câu chuyện khác mà tôi đã tìm thấy, Elizabeth Smart là một phương tiện truyền thông mà cha của Lincoln bị cáo buộc muốn, người kia là Vegas bắn 500 người bị thương chết để nói về quyền hiến pháp để hội họp, có khoảng 5000 ước muốn truyền thông cho Đảng Cộng hòa mà cha của Lincoln muốn.

Mary Todd Lincoln được biết đến với sự điên rồ, do đó, có thể nói rằng chính cha của người lạm dụng Lincoln đã đóng góp vào việc thực tập của Mary Todd Lincoln vào trại tị nạn điên rồ sau cái chết của Tổng thống Abraham Lincoln.

Các quả bom ống khác (14) được ước nguyện bởi cha của Abraham Lincoln cho những người dân chủ sau đây:

Tổng thống Barack Obama

Phó chủ tịch Joseph R Biden Jr.

Hillary Clinton

George Soros New York Democrat Tỷ phú từ thiện

Debbie Wasserman Shultz

Đại diện Maxine Waters California Dân chủ

Robert De Niro

CNN văn phòng

Eric Holder

Tôi chưa bao giờ gặp những kẻ đánh bom và tôi sẽ không bao giờ khuyến khích ném bom, nhưng tôi cảm thấy cần phải xin lỗi các nạn nhân bom tấn tiềm ẩn khác vì tôi biết tên của bạn không có trong danh sách này. Những gì các máy bay ném bom đã hoàn thành trong WRONG!

Đây là sự thật FORMER MARY TODD LINCOLN được sở hữu bởi Cha của Abraham Lincoln và DEAD WIFE. “Một bồi thẩm đoàn đã đưa cô ấy đến một nhà thương điên ở Batavia, Illinois” Từ Wiki  Mary Todd Lincoln.

Các Lincolns sẽ không được đưa xuống như một gia đình tổng thống Abraham và Mary Todd, nhưng là một người có uy tín Lincoln FATHER thích POSSESSION, với vợ của mình.

Cha của Tổng thống Abraham Lincoln là một người rất nguy hiểm và nếu việc tái sinh xảy ra nên được coi là một mối đe dọa cho đảng Cộng hòa và Dân chủ vì ông muốn kiểm soát cả hai bên và chu kỳ truyền thông. Thorn được thành lập bởi Ashton Kutcher một công cụ để ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em, có thể đã được cần thiết trong thời gian của Abraham Lincoln.

WWFGifts giúp bảo vệ những gì còn lại trên hành tinh này của động vật xin vui lòng đóng góp. @World_Wildlife

Công cụ này là cần thiết THORN nó cần sự giúp đỡ của bạn DONATE để giúp ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em. @thorn

The English translation is found here. The Translation by GOOGLE Translate.

Lack of Sexual Responsibility: Vulcan hates this Thorn new Tool: Rome Italy

This tool is needed THORN it needs your help. DONATE to help stop child sexual abuse.

-pagan-gods-greek-gods

Ashton Kutcher is the founder of Thorn a new tool to be used by Law Enforcement and the courts to stop child sexual abuse. My imagination takes me and Ashton, Chris Ashton as I call him, I wanted to call him Christy as in What Dreams May Come… is the god VULCAN.

Due to lack of sexual responsibility we have courts filled with sex offenders, if those men were sexually responsible they would not be on trail or in prison for a very real true crime against a human beings body be it a child or adult person.

The tool was developed by the god of Italy and Rome, Vulcan. The perfect weapon and tool builder. It works. And it is to catch sexually irresponsible males, it is their responsibility to learn to keep their hands to themselves if a woman or child is not their sex object by consent… NO CHILD CAN CONSENT!!! What did I just write… no 13 year old can consent!!!! THIS TRUTH UNDER JEHOVAH IS IN STONE!!!

A 13 year old is a child, not a teen, I know teen is at the end of the word, and I VENUS know that porn has teen porn on the DARK Web… I’m In that dark web daily. Why I am nutty is that I live in the Dark Web, it sorta can drive you nuts.

The Dark Web is like “What dreams may come” a place where Annie is found after her suicide. Annie is the lead woman character, that place doesn’t let a person feel normal, or want for normal conversation of statistics, politics, love, no normal sex conversation, and I learned how to live here, on the Dark Web.

Vulcan attracted me by need, I needed to find him, and Venus was forgotten not awake in me. Vulcan was alive and awake, off in his meanness… yes Venus finds Vulcan mean, Venus wants Vulcans penis for lack of better word, but Vulcan works all the time, we both do until death, that doesn’t give time for me wanting sex, so the fight happened and he’s off denying me sexually, there told it.

The attraction for need was his new tool: Thorn. I need that tool everywhere, and since I am everywhere, POLITICs, media and music. I am working on getting his tool everywhere like I am.

Time line shit prison sentences are needed after Thorn the new tool is used, the courts have to get convictions on sex offenders. These people need the sex registry list and monitoring during their lives. That is truth here in the USA, I hope it spreads around the world.

I am into my celibacy, so that is something I need to write about more and encourage, but I am no hypocrite about Ashton Kutcher. So here is my warning Mr. Kutcher, I am Venus, it is my own knowledgeable truth, and this new voters rights civil rights stuff is for the men not the women… We made progress women. Well, since we’ve made progress can men slow down on the population growth? And think.

Once again I apologize to Ashton Kutcher, Thorn is on the Dark Web now. You are not going to stop me from continuing pushing this to show the bad people its here now to use. YOU USE THAT TOOL OR ELSE NOW>>>

 

 

I know where the lies are in Reality

This tool is needed THORN it needs your help, DONATE to help stop child sexual abuse.

president-barack-obama-greg-joens

President Barack Obama by Greg Joens

1920 Men gave women the vote, 1.8 billion people 1920, 7.7 billion today.

I imagine this was suggested by Mr. Obama himself, see I lied right away to cover up truth. It was suggested by him, but in a way that Hindu’s or other actual religions describe, so there is no need for new religion, there is no need for a revelations period the Christians long for. I have to walk away from his, Mr. Obama’s twitter account, when I am writing like this, but he does want by my imagination the statistics that are reality highlighted.

The real statistics that are reality and sobering that men in 1920 gave up a strict patriarchy for a matriarchy/patriarchy.

This is Wise Women and Beyond and it is truth, and I will be called a liar, imaginative and creative. Barack Obama never called me, not on a telephone or cell phone. But I did imagine he did, and I know reality and I know the truth.

The reality and truth, I am editing this as a volunteer thing to accomplish. Reality there are elections coming up and some offices are only being challenged by all men. The matriarchy/patriarchy I have mentioned doesn’t seem to be there, with 19% women in Congress and Senate. And 39% of women are now small business owners.

Reality is that these rules I wrote are not spoken of, they are secret, maybe they don’t exist at all:

1. Men put penis in mouth of a woman with lips and teeth, do not call the vagina mouth.

2. Hold the woman’s head in your hand on the hair.

3. If you ejaculate and she spits no ejaculate in the vagina.

4. If you ejaculate and she swallows, yes ejaculate in the vagina.

5. No means no. Which means you respect the spit.

6. Yes means Yes. That means if she says yes to your ejaculate it is up to you, if it is a no from you, and you never see her again, or  if it is  a yes from you, you are a RESPONSIBLE FATHER, financially you are responsible for the bastard (whore) or if she is your wishing partner the child

I also know in reality a wishing partner patriarch soul mate doesn’t exist. I hate that lie, I despised that lie, I find that lie revolting, but I am forced to tell that lie, like many other women currently. The truth is I have a wishing partner patriarch soul mate and he is my other half.

But in reality Jehovah doesn’t exist, wishes do not exist, and Barack Obama speaking to me with friendly suggestions doesn’t exist.

Now back to reality, Wise Women and Beyond is for the men truth edited by a woman, the lie is it is for women written by a woman. Lets talk the truth men… I just told you I know the lies.

Hammer hits the end of the chisel

This tool is needed THORN it needs your help, DONATE to help stop child sexual abuse.

old-craftsman-mason-during-the-processing-of-a-piece-of-white-marble-stock-photo_csp13907526

A sideways hammer with a chisel, is that following the rules or creating a new rule for that particular sculpting method? One method is the hammer head striking the nail, the side ways hammer head is the second technique. I think it is a new rule the side ways hammer striking the chisel.

Still using the old rule of the hammer strikes the head of the chisel to make a dent. And following the rules is this article, because you cannot create anything without following some rules.

First tools first rules, Chizzle me snizzle… Snoop Dogg. And I agree with Snoop Dogg’s vocabulary because it does state he knows the Chisel is the first tool and the first creation of creative rules he follows that led to the new technique of Hip Hop Music.

The Chisel and hammer are the first tools man invented, and those tools lead to another tool the wheel, and so forth was the dawn of civilization. Those men were in the first men to give women the vote in 1920.

Snoop Dogg tells people about the first rules and how he loves his wife every time he says chisel in my opinion. The first rule to be a god like heavenly father is written clearly, and Snoop Dogg being a man is telling heavenly father, again in my opinion, a love for the creation process and his EVE.

The first creation and rule for god was the creation of Snoop Dogg’s EVE. So for a man the first creation was hammer and chisel. See the man, Adam, is the hammer, and the wife, Eve, is the chisel. A compliment to women in my opinion by Snoop Dogg.

Someone wants to add one two punch, yes I have men helping me out and that is the And Beyond for this blog, is the other way to see it, but that a one two punch isn’t a tool, so I agree with Snoop Dogg, I’m saying hammer or chisel in the future to be the same as the hip hop artist who is brilliant, again my opinion.

When god created Adam and Eve the only marriage license was what god issued not the state or countries government, but I will write about that later on Wise Women and Beyond.

Thank you Snoop Dogg for your hip hop that I have listened too, and your love for the word Chisel, I like that and am a fanatic, not a STAN.

 

 

 

Cycle of Violence within Politics

This tool is needed THORN it needs your help, DONATE to help stop child sexual abuse.

The-crucifixion-in-The-Life-of-Brian-1290006

Mrs. Bill Clinton gave me this idea and I wanted this so badly, I got this idea from thinking about her and watching her speak in the past. I got this idea from writing about them as a married couple. That the cycle of violence is on her and her husband, all they wanted to do was discuss laws and figure out what works in this country.

The crucifixion was about political speech. What do you think Jesus Christ was doing? He was walking around giving his political opinion without running for office. And he never had the vote for a Roman senator for his region of life. Nor did Jesus Christ have the ability to shape the laws of the land without giving his opinion openly. Which he did give his opinions to the point of a conviction with the death penalty.

The luxury about the Clinton’s is that they have the right to run for office, they have the right to their political opinion without the fear of violence against their bodies. That law is in  place to protect them, but the cycle of violent political speech continues even in this modern day.

Hillary Clinton could be crucified just for one bad political decision, that we put her in office to make. Her political future could die based on that. She risked her future and her families future to have that ability in the first place to make that bad decision. Prison can be a fate of an American politician, and it seems rare, right now, but it is the truth.

It was not extreme speech that places people in the cycle of violence in politics today, it is simply talking about preferences now from the preference of trees in a parking lot, to speaking of war to defend the country to protect resources of people and property, that political speech can lead to rocks in windows or threats to families. That is the cycle of violence.

The give give that was suggested is where political speech has to happen, but how when people want to force their own will and not hearing out how their will HURTS MANY!!!

Mrs. Clinton does not want many to be hurt, but she does want a give and take, you do this this reward happens, you do that the correctional facility is for you penalty. Budgets are the same way, you do this the money is there for you, you do that the correctional facility is there as a penalty. Give give is that simple, it takes away the threats of violence.

Mrs. Clinton is the best example for this blog post, because she has gone through so much politically, she is indeed like Jesus Christ. I will go over her record later, I am betting some already know what I can praise her for, just like Jesus Christ.

 

 

1 billion MEN

This tool is needed THORN it needs your help, DONATE to help stop child sexual abuse.

1_billion_png_scaled_500

I know this was tried to be mentioned yesterday, the world population of men that gave women the vote in the USA was 1 billion maybe a little less so I rounded up. The world population of women 1 billion again with a slight round up, 1920 men gave women the vote.

1 billion. 1 billion. 1 billion.

1 billion men in 1920 gave up male rule in the USA. That lead to global changes so rapid the population increase is 5 billion since then rounding up nearly 6 billion new people on the planet, this change from patriarchy to matriarchy is painfully noticeable.

WE HUMANS CHANGED FROM A PATRIACHY to MATRIARCHY AND THE POPULATION EXPLODED AFTER 1920!!!

Now how do I get the first woman president with noticeable population growth, and noticeable that males are no longer the leaders but the new souls will learn about how the globe was a male dominated planet with the human species?

The male rule of people happened and only a few female leaders happened and were allowed by the male dominated planet. So what do we do, hide this from the new men that are walking upright?

I don’t know, I just want a first female president and more leaders that are female in the congress and senate of the USA. This in turn becomes global, that women leaders lead side by side with the men.

But what happens when the new souls that are men learn that they led? What happens when they are dominate but have no power because of women taking leadership roles over the men. This has yet to happen. What about the idea that women have abused men in the past to reach political goals of having the patriarchy/matriarchy that we enjoy today.

Women birth babies, that is truth, and it takes time to raise those babies to adulthood, in the past a female single parent was taboo, not really seen but with the new souls female single parents rose exponentially. The males that are new did not want to stay with the newly created baby or woman. That is seen in statistics that I do not want to look up currently.

So what happens is not in me right now to write about, I will end this post here, thinking about where to go next, because when men realize the new men might want power… in 1920 a group of men I will call the 1 billion decided for the men not born before 1920  to not have power in the first place.

That means approximately 3 billion men born after 1920 are powerless. 3 billion vs 1 billion not statistics I like the think about.

Give Give situation has to arise

dabd7955306679d0251ecc8c2582e182

Innocent until proven guilty if a person is found guilty of COURSE the attorney HILLARY CLINTON IS FOR PRISON. All politicians have to accept that our system is a system of law, and that law leads to putting people in prisons. Why do women have to state they are for PRISON during a political campaign? And why do men only have to state this if a case with evidence is shown? That is this post.

The country is a fear based system, that birthed Home of the Brave, Land of the free.

Give Give means what I saw Hillary and Bill Clinton do, a reward system in their communication, Bill gives something to Hillary and then Hillary gives something to Bill. Sorry for not using Mr. and Mrs. which is politer, but I am trying to reach what seems to me the unreachable abused audience of men, that are Bill Clinton voters.

Men are case by case. Bill Clinton being a man is no different, he does attack things one detail at a time. The cycle of violence in politics is not a give give situation, that is very clear.  Someone wants to take, and there is no give or thought to it. In this state it isn’t politics it is WAR.

War is the explosion of the cycle of violence. Once again the cycle of violence is the honeymoon, the build up, and then the explosion. In a debate we are not at war, and decisions can be made for discipline of breaking rules that are natural.

Rules as Barack Obama explained to me, in many of his speeches, are the rain falls to the ground. He explains this, while Hillary Clinton is forced because she is female to say she is for the consequence of Prison. Barack Obama’s rain falls to the ground is a rule. So you do something, debated by Congress and Senate, that is against society you get convicted and go to prison.

So the cycle of violence hit Hillary Clinton really hard the last election, to the point of the explosion where Hillary Clinton had to state obviously as a law maker she is for the consequence of Prison. Consequence is apart of the give give situation. But the statement outloud by the candidate is apart of the cycle of violence in politics, showing she was abused into it.

Bill Clinton and Hillary Clinton, in how they share politics, shows the debating, finding the solution, give give communication.  You can see all sides of an issue with this couple. This with BDSM communication of safe word would stop the cycle of violence.