Penny Marshall Một giải đấu của chính họ! Tài xế xe đẩy Sophia Floersch Henry Cavill Durrell có thể ghé thăm

pennymarshall-image

Cú sốc về cái chết của Penny Marshall, khiến tôi phải dừng lại, tôi muốn, sau khi tôi đọc về cái chết để viết về Sophie Floersch trước tiên vì vấn đề chủ đề mà đạo diễn Penny Marshall đảm nhận trong năm 1990. Là một đạo diễn Penny Marshall đạo diễn bộ phim yêu thích của tôi cho Phụ nữ, A League Of Its own.

Giống như Thorn là công cụ để ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em và phụ nữ do Ashton Kutcher và những người quan tâm sáng lập, Penny Marshall là người tiên phong bị thu hút bởi những người tiên phong khác trong tất cả các giải đấu bóng chày nữ.

Sophie Floersch ở trong một liên minh của riêng mình, cô ấy là NGƯỜI LỚN NHẤT trên hành tinh này ở tuổi 17. Những người phụ nữ của Penny Marshall, một bộ phim truyền hình được chỉ đạo tốt cũng làm điều tương tự, họ là những người phụ nữ đầu tiên LÊN TẤT CẢ BẠC BẠC Những tội lỗi đó có ý nghĩa với tôi bởi vì phụ nữ là những người lãnh đạo cố gắng tự lập trong thể thao.

Nhóm bảo tồn Durrell cần các nhà lãnh đạo phụ nữ để thấy rằng việc cải tạo đất hoang dã có thể xảy ra. Phụ nữ chỉ cần nói rằng họ muốn sống theo cách an toàn và vui vẻ cho họ và con cái họ. Nếu họ sống nhỏ hơn hoặc ở trong Polyamory thì cuối cùng là sự lựa chọn của người phụ nữ. Henry Cavill, Đại sứ cho Nhóm Bảo tồn Durrell có thể có những ý tưởng khác từ Durrell về cách tạo thêm không gian cho các Trình điều khiển Kart như Sophia Floersch. (nhiều đất hoang dã hơn cho mọi người đều khỏe mạnh)

Rosie O’Donnell và Madonna có thể xem xét quyền lợi cho trẻ em và cả hai đã được Giám đốc phụ nữ vĩ đại Penny Marshall kết hợp với nhau và một ý tưởng từ bà O’Donnell là kịp thời và cần thiết, tôi tin rằng Thorn là công cụ ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em sẽ chứng thực; Hiến pháp trẻ em cần được viết cho tất cả trẻ em. Luật trẻ em cần phải được áp dụng để thanh thiếu niên như Sophia Floersch được an toàn trên toàn cầu.

Nếu không có Penny Marshall Madonna nhận nuôi và Rosie Odonnell đại diện cho những đứa trẻ được nhận nuôi có thể không có mặt ở đây. Nếu không có Penny Marshall đi tiếp với chỉ đạo, một người đàn ông nghệ thuật tại thời điểm đó, sẽ không có Sophia Floersch.

Giám đốc nữ diễn viên Penny Marshall sẽ bị bỏ lỡ.

Xin lỗi nếu điều này không được viết tốt, tôi có một chút cảm xúc về cái chết vẫn còn, và tôi chưa bao giờ gặp giám đốc.

WWFGifts Bu gezegen gezegeninde kalanları korumanıza yardım edin lütfen bir bağış yapın.@World_Wildlife

Bu araç gerekli THORN yardımına ihtiyacı var. DONATE çocuk cinsel istismarını durdurmaya yardım etmek. @thorn

Penny Marshall Kendi Thorn Bir Ligi! Sophia Floersch Sepet Sürücüsü Henry Cavill Durrell ziyarete gelebilir

pennymarshalldir

Penny Marshall’ın ölümünün şoku beni duraklattı, 1990’larda yönetmen Penny Marshall’ın yönettiği konu yüzünden ilk önce Sophie Floersch hakkında yazılan ölümleri okudum. Bir yönetmen olarak Penny Marshall, en sevdiğim filmi “Kadınlar Arasında Kendi” olarak yönetti.

Thorn, Ashton Kutcher tarafından kurulan çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel suiistimalleri durduracak bir araç gibi ve umursayanlar gibi, Penny Marshall da tüm kadınların beyzbol yanlısı liginin diğer öncülerine çekilmiştir.

Sophie Floersch, kendi liginde, 17 yaşında bu gezegende en genç KART SÜRÜCÜSÜ’nü kullanıyor. Penny Marshall’ın iyi yönetilen ekran perdeli kadınları da aynı şeyi yaptı, ilk kadınların TÜM AMERİKAN BEYZBOLU LİGİ idi. Bu isimler benim için bir şey ifade ediyor çünkü kadınlar sporda bağımsız olmaya çalışan liderler.

Durrell Conservation Group’un vahşi yaşam alanlarındaki ıslahın gerçekleşebileceğini görmesi için kadın liderlere ihtiyacı var. Sadece kadınların kendileri ve çocukları için güvenli ve eğlenceli bir şekilde yaşamak istediklerini söylemesi gerekiyor. Daha küçük ya da Polyamory’de yaşarlarsa, sonunda kadının tercihi olur. Durrell Koruma Grubu Büyükelçisi Henry Cavill, Durrell’den Sophia Floersch gibi Kart Sürücüleri için nasıl daha fazla alan yaratacağı konusunda başka fikirleri de olabilir. (herkes için daha fazla vahşi yaşam alanı sağlıklı)

Rosie O’Donnell ve Madonna çocuklar için haklar arayabilirler ve ikisi de büyük kadın Yönetmen Penny Marshall tarafından bir araya getirildi ve Bayan O’Donnell’in bir fikri zamanında ve gerekliyse, çocuk cinsel istismarını durduran aracın Thorn olduğuna inanıyorum. onaylardı; Çocuk anayasası bütün çocuklar için yazılmalıdır. Çocukların yasalarının yürürlüğe girmesi gerekiyor, böylece Sophia Floersch gibi gençler tüm dünyada güvende.

Penny Marshall Madonna’nın evlat edinmesi ve Evlat Edinilen çocukları temsil eden Rosie Odonnell burada olmaz. Penny Marshall yönetmenlik yapmadan ilerlerken, o zamanlar bir erkeğin sanatı, Sophia Floersch olmazdı.

Aktris Direktörü Penny Marshall özlenecek.

Üzgünüm, bu iyi yazılmış değilse, hala ölüm konusunda biraz duygusalım ve yönetmenle hiç karşılaşmadım.

WWFGifts fesoasoani e puipuia mea o totoe i lenei paneta o meaola faamolemole fai se foai @World_Wildlife

E manaʻomia lenei meafaigaluega THORN e manaʻomia lau fesoasoani. DONATE e fesoasoani e taofi le faʻaleagaina o le tamaititi @thorn

Penny Marshall ¡Una liga de su propia espina! El conductor del carrito de Sophia Floersch Henry Cavill Durrell podría recibir una visita

pennymarshalldir

El impacto de la muerte de Penny Marshall me hizo detenerme. Quería, después de leer sobre la muerte escribir primero sobre Sophie Floersch por el tema que abordó la directora Penny Marshall en la década de 1990. Como directora, Penny Marshall dirigió mi película favorita para Mujeres, A League Of Its Own.

Al igual que Thorn, una herramienta para detener los abusos sexuales de niños y mujeres fundada por Ashton Kutcher y quienes se preocupan, Penny Marshall fue pionera en atraer a otros pioneros de la liga de béisbol profesional de todas las mujeres.

Sophie Floersch está en una liga propia, es la JOVEN CONDUCTORA DE KART en este planeta a la edad de 17 años. Las mujeres del drama de pantalla bien dirigido de Penny Marshall hicieron lo mismo, fueron las primeras LIGA DE BÉISBOL DE TODA LA NORTEAMERICANA. Esas cosas significan algo para mí porque las mujeres son líderes al tratar de ser independientes en los deportes.

El Grupo de Conservación Durrell necesita mujeres líderes para ver que la recuperación de la tierra de la vida silvestre puede suceder. Solo hace falta que las mujeres digan que quieren vivir de una manera segura y divertida para ellas y sus hijos. Si viven más pequeños o en un poliamor, es la elección de la mujer al final. Henry Cavill, el Embajador de Durrell Conservation Group, podría tener otras ideas de Durrell sobre cómo crear más espacio para los Conductores de Kart como Sophia Floersch. (Más tierra silvestre para todos es saludable)

Rosie O’Donnell y Madonna podrían buscar derechos para los niños, y ambas fueron reunidas por la gran directora de mujeres Penny Marshall y una idea de la Sra. O’Donnell es oportuna y necesaria, creo que Thorn es la herramienta que detiene el abuso sexual infantil. respaldaría La constitución de los niños debe escribirse para todos los niños. Las leyes de los niños deben estar en su lugar para que adolescentes como Sophia Floersch estén a salvo en todo el mundo.

Sin la adopción de Penny Marshall, Madonna y Rosie Odonnell representando a los niños adoptados podrían no estar aquí. Sin Penny Marshall seguir adelante con la dirección, el arte de un hombre en ese momento, no habría Sophia Floersch.

La actriz directora Penny Marshall será extrañada.

Lo siento si esto no está bien escrito. Todavía me emociona un poco la muerte y nunca conocí al director.

WWFGifts ayuda a proteger lo que queda en este planeta de animales, por favor haga una donación.@World_Wildlife

Esta herramienta es necesaria THORN necesita tu ayuda DONATE Para ayudar a detener el abuso sexual infantil. @thorn

페니 마샬 자신의 가시의 리그! 소피아 Floersch 카트 드라이버 헨리 카빌 Durrell 방문을 얻을 수 있습니다

sophiais

페니 마샬의 죽음에 대한 충격으로 인해 나는 잠시 멈추게되었다. 나는 1990 년 페니 마셜 (Penny Marshall) 감독이 취한 주제 때문에 소피 플로어 슈 (Sophie Floersch)에 관해 처음으로 글을 쓰는 죽음에 대해 읽은 후 원했다. 페니 마샬 (Penny Marshall) 감독이 내가 좋아하는 영화 <여성의 리그>를 연출하면서.

애쉬튼 커처 (Ashton Kutcher)가 창안 한 어린이 및 여성 성적 학대를 저지하는 도구 인 쏜 (Thorn)과 마찬가지로 페니 마샬 (Penny Marshall)은 모든 여성 프로 야구 리그의 다른 개척자들에게 개척 된 선구자였습니다.

소피 플로어 쉬는 자신의 리그에 있고, 17 살 때이 행성에서 가장 젊은 카트 운전자입니다. 페니 마셜의 여성들이 잘 감독 한 스크린 드라마는 똑같은 일을했습니다. 그들은 최초의 여성 ALL AMERICAN BASEBALL LEAGUE였습니다. 여성들이 스포츠에서 독립적으로 노력할 때 지도자이기 때문에 그러한 의미는 나에게 무언가를 의미합니다.

Durrell Conservation Group은 야생 생물 육지의 매립이 일어날 수 있음을 여성 지도자들에게보고해야합니다. 여성들은 자신과 자녀들이 안전하고 재미있게 생활하기를 원한다고 말합니다. 그들이 더 작거나 폴라 모리에 살면 결국 여성의 선택입니다. Durrell Conservation Group의 Henry Cavill 대사는 Durrell이 Sophia Floersch와 같은 카트 드라이버를위한 공간을 창출하는 방법에 대해 다른 아이디어를 가지고 있을지도 모릅니다. (모두를위한 더 많은 야생 생물의 땅은 건강합니다)

로지 오도넬 (Rosie O’Donnell)과 마돈나 (Madonna)는 아이들을위한 권리를 들여다 보았을 것입니다. 둘 다 위대한 여성 감독 인 페니 마샬 (Penny Marshall)이 함께 모였으며 오도넬 (O’Donnell)의 한 아이디어는시의 적절하게 필요했습니다. 나는 아동 성폭력을 막는 도구 인 쏜 (Thorn) 지지하겠다. 어린이 헌법은 모든 어린이를 위해 작성되어야합니다. 소피아 플로어 슈 (Sophia Floersch)와 같은 십대 청소년들이 전 세계 어디에서나 안전 할 수 있도록 어린이 법이 마련되어 있어야합니다.

페니 마샬 마돈나를 입양하지 않고 입양 한 로시 오도넬을 대표하는 아이들은 여기에 없을 수도 있습니다. 페니 마샬이 감독과 함께 앞으로 나아갈 때, 당시의 사람 예술은 소피아 플로어 슈가 없었을 것입니다.

여배우 페니 마샬은 그리워 할 것입니다.

죄송합니다.이 글이 잘 쓰여지지 않으면 나는 아직도 죽음에 대해 조금 감정적이며 감독을 만난 적이 없다.

WWFGifts 이 동물의 행성에 남아있는 것을 보호하는 데 도움이됩니다.@World_Wildlife

이 도구가 필요합니다.THORN 그것은 당신의 도움이 필요합니다. DONATE 아동 성적 학대를 막는 데 도움이됩니다.@thorn

Penny Marshall O Se Liga o Latou Lava Tino! Sophia Floersch Cart Driver Henry Cavill E mafai ona asiasi mai Durrell

pennymarshall

O le maofa o le maliu o Penny Marshall na mafua ai ona ou malolo, ou te manao ai, ina ua uma ona ou faitau e uiga i le maliu e tusi e uiga ia Sophie Floersch muamua ona o le mataupu na afaina ai le faatonu o Penny Marshall i le vaitau o le 1990. I le avea ai o se Faatonu o Penny Marshall, na ia taitaia laʻu ata tifaga e sili ona fiafia i ai mo Tamaitai, o se Vaega o La Latou Lava.

E pei o le Thorn o se meafaigaluega e taofi ai tamaiti ma fafine fausiaina o le feusuaiga na faavaeina e Ashton Kutcher ma i latou e popole, o Peni Marshall sa paionia lava ia i isi paionia o le lakapi polopolokalo uma a tamaitai.

O Sophie Floersch o loo i ai i se lakapi lava, o ia o le teineitiiti KART DRIVER i luga o lenei paneta i le 17 o ona tausaga. O tamaitai o Penny Marshall sa taitaia lelei le taamilosaga o ata, o le mea muamua lava lea, o latou uma o tamaitai uma a le AMERICAN BASEBALL LEAGUE. O nei sames o se uiga ia te au aua o tamaitai o taitai i le taumafai e tutoatasi i taaloga.

E manaʻomia e le kulupu o le Conservation Group Durrell manaʻoga o tamaitai e mafai ona tupu le Totogi o fanua o manu feʻai. E na o tamaitai e fai mai latou te mananao e ola i se auala saogalemu ma malie mo i latou ma a latou fanau. Afai latou te laiti pe i totonu o Polyamory o le filifiliga a le fafine i le faaiuga. O Henry Cavill le Amapasa mo le Durrell Conservation Group atonu ei ai nisi manatu mai Durrell ile auala e maua ai avanoa mo Kart Drivers e pei o Sophia Floersch. (sili atu le tele o fanua o meaola mo tagata uma e maloloina)

Rosie O’Donnell ma Madonna e mafai ona vaʻavaʻai i aia tatau mo tamaiti, ma na faʻapotopotoina uma e le tamaitai sili o le Penny Marshall ma o le tasi manatu mai ia Mrs O’Donnell ua talafeagai ma manaʻomia, ou te talitonu Thorn o le meafaigaluega e taofia ai le faʻaleagaina o le tamaititi o le a lagolagoina; E manaʻomia le tusiaina o tamaiti mo tamaiti uma. O tulafono a tamaiti e tatau ona faʻatulagaina ina ia saogalemu le autalavou pei o Sophia Floersch i le lalolagi atoa.

A aunoa ma le penny Marshall Madonna ma le Rosie Odonnell e fai ma sui o tamaiti ua vaetamaina e le o iinei. A aunoa ma Penny Marshall o agai i luma ma le taitaia, o le tusiata a le tamaloa i lena taimi, o le a leai se Sophia Floersch.

O le a le misia le Komiti o le Actrice, Penny Marshall.

Faʻamolemole pe a le lelei ona tusia lenei mea, ou te lagona sina lagona e uiga i le oti, ma ou te leʻi feiloai lava i le faatonu.

WWFGifts fesoasoani e puipuia mea o totoe i lenei paneta o meaola faamolemole fai se foai @World_Wildlife

E manaʻomia lenei meafaigaluega THORN e manaʻomia lau fesoasoani. DONATE e fesoasoani e taofi le faʻaleagaina o le tamaititi @thorn

Penny Marshall A League of Their Own Thorn! فلورسش العربة هنري كافيل دوريل قد يحصل على زيارة سائق عربة صوفيا

sophiais

لقد جعلتني صدمة وفاة بيني مارشال توقفت ، أردت بعد أن قرأت عن الموت للكتابة عن صوفي فيدرش أولاً بسبب الموضوع الذي تناوله المخرج بيني مارشال في التسعينات. كمخرج بيني مارشال أخرج فيلمي المفضل للنساء ، A League Of Their Own.

مثل ثورن ، أداة لوقف الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والنساء التي أسستها أشتون كوتشر وأولئك الذين يهتمون بها ، كانت بيني مارشال رائدة في نفسها إلى الرواد الآخرين في كل عصبة النسوة المؤيدة للبيسبول.

Sophie Floersch في دوري خاص بها ، وهي مشغل YOUNGEST KART على هذا الكوكب في عمر 17 عامًا. كانت نساء الشاشة الحادة الموجهة من بيني مارشال تفعل الشيء نفسه ، فكانت أول بطولة أمريكية لكل لاعبات كرة السلة الأمريكية. تلك السموات تعني شيئًا بالنسبة لي لأن النساء زعيمات في محاولة أن يكون مستقلاً في الرياضة.

تحتاج مجموعة Durrell Conservation Group إلى قيادات نسائية لرؤية أن استصلاح الأراضي البرية يمكن أن يحدث. إنه فقط يأخذ النساء ليقولن إنهن يرغبن في العيش بطريقة آمنة وممتعة لهن ولأطفالهن. إذا كانوا يعيشون أصغر أو في Polyamory هو اختيار المرأة في النهاية. قد يكون لدى Henry Cavill ، سفير مجموعة Durrell Conservation أفكار أخرى من Durrell حول كيفية إنشاء مساحة أكبر لسائقي كارت مثل Sophia Floersch. (المزيد من الأراضي البرية للجميع بصحة جيدة)

يمكن لروزي أودونيل ومادونا النظر في حقوق الأطفال ، وقد تم جمعهما معًا من قبل مدير السيدات العظيم بيني مارشال وفكرة واحدة من السيدة أودونيل في الوقت المناسب وحاجة ، أعتقد أن ثورن الأداة التي توقف الاعتداء الجنسي على الأطفال سيصادق؛ يجب كتابة دستور الأطفال لجميع الأطفال. يجب أن تكون قوانين الأطفال في مكانها حتى يصبح المراهقون مثل Sophia Floersch آمنين في جميع أنحاء العالم.

بدون “بيني مارشال” قد لا تكون مادونا و روزي أودينيل يمثلون الأطفال المعتمدين هنا. وبدون “بيني مارشال” تمضي قدمًا في الإخراج ، وهو فن رجل في ذلك الوقت ، لن يكون هناك صوفيا فلورش.

ستغيب عن الممثلة المخرجة بيني مارشال.

آسف إن لم يكن هذا مكتوبًا بشكل جيد ، فأنا عاطفي قليلاً عن الموت ، ولم أقابل المخرج

WWFGifts يساعد على حماية ما تبقى على هذا الكوكب من الحيوانات يرجى التبرع. @World_Wildlife

هذه الأداة مطلوبة THORN يحتاج الى مساعدتكم. DONATE للمساعدة في وقف الاعتداء الجنسي على الأطفال. @thorn

Penny Marshall En League Of Their Own Thorn! Sophia Floersch Cart Driver Henry Cavill Durrell kan få et besøk

pennymarshalldir

Chokket over Penny Marshalls død gjorde meg i pause, ettersom jeg leste om døden til å skrive om Sophie Floersch først på grunn av emnet som regissøren Penny Marshall tok på i 1990-tallet. Som direktør Penny Marshall regisserte min favorittfilm for kvinner, en egen liga.

Som Thorn et verktøy for å stoppe barn og kvinner seksuelle overgrep grunnlagt av Ashton Kutcher og de som bryr seg, var Penny Marshall pioner selv trukket til andre pionerer i alle kvinners pro-baseball liga.

Sophie Floersch er i en egen liga, hun er den yngste kjøredriveren på denne planeten i 17 år. Kvinner i Penny Marshalls veldrevne skjermdramedy gjorde det samme, de var de første kvinners ALLE AMERIKANSKE BASEBALL LEAGUE. Disse samene betyr noe for meg fordi kvinner er ledere på å prøve å være uavhengige i idrett.

Durrell Conservation Group trenger kvinnelige ledere til å se at Gjenvinning av dyreliv kan skje. Det tar bare kvinner å si at de ønsker å leve på en måte som er trygg og morsom for dem og deres barn. Hvis de bor mindre eller i en Polyamory er kvinnens valg til slutt. Henry Cavill, ambassadøren for Durrell Conservation Group, kan ha andre ideer fra Durrell om hvordan å skape mer plass til Kart Drivers som Sophia Floersch. (mer dyreliv land for alle er sunt)

Rosie O’Donnell og Madonna kunne se på rettigheter for barn, og de begge ble samlet sammen av den store kvinners direktør Penny Marshall, og en ide fra fru O’Donnell er rettidig og nødvendig, jeg tror Thorn verktøyet som stopper seksuelt misbruk av barn ville tilslutte seg; Barns grunnlov skal skrives for alle barn. Barnelovene må være på plass slik at tenåringer som Sophia Floersch er trygge over hele verden.

Uten Penny Marshall Madonna adopterer og Rosie Odonnell som representerer Adopterte barn, er kanskje ikke her. Uten Penny Marshall fortsetter med å styre, en manns kunst på den tiden, ville det ikke være Sophia Floersch.

Skuespilleren direktør Penny Marshall vil bli savnet.

Beklager hvis dette ikke er skrevet bra Jeg er litt emosjonell om døden fortsatt, og jeg har aldri møtt regissøren.

WWFGifts bidrar til å beskytte det som er igjen på denne planeten av dyr, vennligst gjør en donasjon. @World_Wildlife

Dette verktøyet er nødvendig THORN den trenger din hjelp. DONATE for å stoppe seksuelt misbruk av barn. @thorn

Penny Marshall彼ら自身のとげのリーグ! Sophia FloerschカートドライバーのHenry Cavill Durrellが訪問するかもしれません

sophiafloerchlR

Penny Marshallの死の衝撃で、1990年代にディレクターのPenny Marshallが話題になった話題のため、最初にSophie Floerschについて書くために死について読んだ後、私は一時停止しました。監督のペニー・マーシャルとして、女性のための私の好きな映画、彼ら自身のリーグを監督しました。

ThornがAshton Kutcherとその関係者によって設立された子供と女性の性的虐待を阻止するためのツールのように、Penny Marshallはすべての女性のプロ野球リーグの他のパイオニアに引き込まれました。

Sophie Floerschは、17歳のときにこの惑星で最も若いKART DRIVERを務めています。PennyMarshallのスクリーンドラマの女性も同じことをしていました。彼らは最初の女性のALL AMERICAN BASEBALL LEAGUEでした。女性はスポーツで自立しようとしているリーダーであるので、これらの同じことは私にとって何かを意味します。

Durrell Conservation Groupは、野生生物の土地の再生が起こる可能性があることを確認するために女性リーダーを必要としています。女性が安全で楽しい方法で生活したいと言っているのは女性だけです。彼らがより小さく住んでいるか、またはPolyamoryに住んでいるならば、結局のところ女性の選択です。 Durrell Conservation Groupの大使Henry Cavillは、Sophia FloerschのようなKartドライバのためのスペースを増やす方法についてDurrellからの他のアイデアを持っているかもしれません。 (皆のためのより多くの野生生物の土地は健康です)

Rosie O’DonnellとMadonnaは子供のための権利を検討するかもしれません、そして、それらは両方とも偉大な女性のディレクターPenny Marshallによってまとめられました、そして、O’Donnellさんからの一つの考えは時機を得たそして必要とされます。支持するだろう。子供の憲法はすべての子供のために書かれる必要があります。 Sophia Floerschのような10代の若者が世界中で安全であるように、子供の法律が整備される必要があります。

ペニーマーシャルマドンナを養子にしていないと養子縁組を代表するロージーオドネルは、ここにいないかもしれません。 Penny Marshallが演出を進めていなければ、当時の男の芸術ではなく、Sophia Floerschはありません。

女優のペニーマーシャル監督は見逃されるでしょう。

これがうまく書かれていなければ申し訳ありませんが、私はまだ死について少し感情的です、そして私は監督に会ったことがありません。

WWFGifts 動物のこの惑星に残されているものを守るのに役立ちます。寄付をしてください@World_Wildlife

このツールは必要です THORN あなたの助けが必要です. DONATE 子供の性的虐待を止めるのを助ける. @thorn

Penny Marshall Liga Duri Mereka Sendiri! Sophia Floersch, Pengemudi Keranjang Henry Cavill Durrell mungkin mendapatkan kunjungan

sophiais

Kejutan kematian Penny Marshall membuat saya terdiam, saya ingin, setelah saya membaca tentang kematian untuk menulis tentang Sophie Floersch pertama karena topik yang dibahas sutradara Penny Marshall di tahun 1990-an. Sebagai sutradara, Penny Marshall mengarahkan film favorit saya untuk Women, A League Of They Own.

Seperti Thorn, alat untuk menghentikan pelecehan seksual anak-anak dan wanita yang didirikan oleh Ashton Kutcher dan mereka yang peduli, Penny Marshall adalah perintis yang tertarik pada perintis lain dari liga pro-baseball semua wanita.

Sophie Floersch berada di liganya sendiri, dia adalah DRIVER KART TERUNGGU di planet ini pada usia 17 tahun. Para wanita dari drama layar yang disutradarai dengan baik oleh Penny Marshall melakukan hal yang sama, mereka adalah wanita pertama LEAGASI BASEBALL ALL AMERICAN BASEBALL. Hal-hal yang sama artinya bagi saya karena wanita adalah pemimpin dalam mencoba mandiri dalam olahraga.

Kelompok Konservasi Durrell membutuhkan pemimpin perempuan untuk melihat bahwa Reklamasi lahan satwa liar dapat terjadi. Hanya dibutuhkan wanita untuk mengatakan bahwa mereka ingin hidup dengan cara yang aman dan menyenangkan bagi mereka dan anak-anak mereka. Jika mereka hidup lebih kecil atau di Poliamori adalah pilihan wanita pada akhirnya. Henry Cavill, Duta Besar untuk Kelompok Konservasi Durrell, mungkin memiliki ide lain dari Durrell tentang cara menciptakan lebih banyak ruang untuk Pengemudi Kart seperti Sophia Floersch. (Lebih banyak tanah satwa liar untuk semua orang sehat)

Rosie O’Donnell dan Madonna mungkin mencari hak untuk anak-anak, dan mereka berdua disatukan oleh Direktur wanita hebat Penny Marshall dan satu gagasan dari Ms. O’Donnell tepat waktu dan dibutuhkan, saya percaya Thorn alat yang menghentikan pelecehan seksual anak akan mendukung; Konstitusi anak-anak perlu ditulis untuk semua anak. Hukum anak-anak perlu diberlakukan agar remaja seperti Sophia Floersch aman di seluruh dunia.

Tanpa Penny Marshall Madonna mengadopsi dan Rosie Odonnell mewakili anak-anak Adopsi mungkin tidak akan ada di sini. Tanpa Penny Marshall maju dengan mengarahkan, seni seorang pria pada saat itu, tidak akan ada Sophia Floersch.

Direktur Aktris Penny Marshall akan dirindukan.

Maaf jika ini tidak ditulis dengan baik, saya masih sedikit emosional tentang kematian, dan saya tidak pernah bertemu direktur.

WWFGifts membantu melindungi apa yang tersisa di planet hewan ini, silakan membuat sumbangan@World_Wildlife

Alat ini diperlukan THORN itu membutuhkan bantuanmu. DONATE untuk membantu menghentikan pelecehan seksual anak. @thorn

पेनी मार्शल ए लीग ऑफ़ द ओन थॉर्न! सोफिया फ्लोर्श कार्ट ड्राइवर हेनरी कैविल ड्यूरेल को मिल सकता है

pennymarshalldir

पेनी मार्शल की मौत के सदमे ने मुझे विराम दे दिया, मैं चाहता था कि मैं सोफी फ्लोर्श के बारे में लिखने के लिए मृत्यु के बारे में पहले पढ़ूं, क्योंकि इस विषय पर निर्देशक पेनी मार्शल ने 1990 के दशक में काम किया था। बतौर निर्देशक पेनी मार्शल ने मेरी पसंदीदा फिल्म विमेन फॉर ए लीग ऑफ देयर ओन निर्देशित की।

एश्टन कचर द्वारा स्थापित बाल और महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए कांटे की तरह, और जो देखभाल करते हैं, पेनी मार्शल खुद को सभी महिलाओं के समर्थक बेसबॉल लीग के अन्य अग्रदूतों के लिए तैयार किया गया था।

सोफी फ्लॉर्स्च अपनी खुद की एक लीग में है, वह 17 साल की उम्र में इस ग्रह पर सबसे युवा कार्टियर है। पेनी मार्शल की अच्छी तरह से निर्देशित स्क्रीन ड्रैमेडी की महिलाओं ने भी यही काम किया था, वे पहली महिलाओं के सभी अमेरिकन बेसबैल लीग थे। उन नामों से मुझे कुछ मतलब है क्योंकि महिलाएं खेल में स्वतंत्र होने की कोशिश में अग्रणी हैं।

ड्यूरेल कंजर्वेशन ग्रुप को यह देखने के लिए महिला नेताओं की आवश्यकता है कि वन्यजीव भूमि का पुनर्निमाण हो सकता है। यह सिर्फ महिलाओं को यह कहने के लिए लेता है कि वे एक तरह से जीना चाहते हैं जो उनके और उनके बच्चों के लिए सुरक्षित और मज़ेदार हो। यदि वे छोटे रहते हैं या एक पोलीमोरी अंत में महिला की पसंद है। ड्यूरेल कंजर्वेशन ग्रुप के लिए हेनरी कैविल राजदूत ड्यूरेल के अन्य विचार हो सकते हैं कि कैसे सोफिया फ्लार्श जैसे कार्ट ड्राइवरों के लिए अधिक स्थान बनाया जाए। (सभी के लिए अधिक वन्यजीव भूमि स्वस्थ है)

रोजी ओ’डोनेल और मैडोना बच्चों के अधिकारों पर गौर कर सकते हैं, और वे दोनों महान महिला निर्देशक पेनी मार्शल द्वारा एक साथ लाए गए थे और सुश्री ओ’डोनेल का एक विचार समय पर और आवश्यक है, मेरा मानना ​​है कि बाल यौन शोषण को रोकने वाला उपकरण कांटा समर्थन करेंगे; बच्चों के संविधान को सभी बच्चों के लिए लिखा जाना चाहिए। बच्चों के कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है ताकि सोफिया फ्लोर्श जैसे किशोर दुनिया भर में सुरक्षित हों।

पेनी मार्शल मैडोना को गोद लिए बिना और रोज़ी ओडोनेल ने गोद लिए हुए बच्चों का प्रतिनिधित्व नहीं किया। पेनी मार्शल निर्देशन के साथ आगे बढ़े बिना, उस समय एक आदमी की कला, कोई सोफिया फ़्लोर्श नहीं होगी।

अभिनेत्री निर्देशक पेनी मार्शल को याद किया जाएगा।

क्षमा करें यदि यह अच्छी तरह से नहीं लिखा गया है तो मैं अभी भी मृत्यु के बारे में थोड़ा भावुक हूं, और मैं निर्देशक से कभी नहीं मिला।

WWFGifts जानवरों के इस ग्रह पर जो बचा है उसे बचाने में मदद करता है कृपया दान करें।@World_Wildlife

इस उपकरण की जरूरत हैTHORN इसे आपकी मदद की ज़रूरत है. DONATE बाल यौन शोषण रोकने में मदद करने के लिए। @thorn