5.8 billion non-Anne Bonny’s or Calico Jack’s: 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια της Άννας Bonny’s ή του Calico Jack’s

Annebon.png

Captain Anne Bonny a woman pirate, a no good person, Calico Jack, Captain Calico Jack a pirate ladies man… nobody but them right?

Think. Think about this, Think about what that means, the story, the readers the wishes. 2.9 billion women never on an adventure or ship, never Killed in action defending what they believed in. 2.9 billion men who never used Captain of a pirates ship to get a woman’s attention, no wenching, no hard drinking, okay maybe hard drinking.

This is the politics of today. Like what is needed the new tool Thorn founded by Ashton Kutcher to stop sexual violence against people, people will use that and people will read about even these lesser known characters and make wishes as if the Pirates were Bill and Hillary Clinton.

Captain John “Calico Jack” Rackham was a real person, Captain Anne Bonny was a real person, but the new people, 7.7 billion people, 1.8 billion at 1920 when the vote was given to women by the USA is real population numbers. That means 5.8 billion never did what you read in history before 1920.

WWFGifts helps protect what is left on this planet of animals please make a donation. @World_Wildlife

This tool is needed THORN it needs your help. DONATE to help stop child sexual abuse. @thorn

Invictus Games Foundation I want you to look. @WeAreInvictus

Greek Translation:

Annebon

Η καπετάν Anne Bonny μια πειρατή γυναίκα, ένα καλό πρόσωπο, ο Calico Jack, ο καπετάνιος Calico Jack ένας πειρατής κυρία … δεν είναι κανείς άλλος εκτός από αυτούς;

Νομίζω. Σκεφτείτε για αυτό, Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό, η ιστορία, οι αναγνώστες τις επιθυμίες. 2.9 δισεκατομμύρια γυναίκες ποτέ σε μια περιπέτεια ή ένα πλοίο, ποτέ δεν σκότωσαν σε δράση υπερασπίζοντας αυτά που πίστευαν. 2.9 δισεκατομμύρια άνδρες που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ καπετάνιο ενός σκάφους πειρατών για να πάρουν την προσοχή μιας γυναίκας, χωρίς wenching, χωρίς σκληρό πόσιμο, εντάξει ίσως σκληρά πόσιμο.

Αυτή είναι η πολιτική του σήμερα. Όπως χρειάζεται το νέο εργαλείο Thorn που ίδρυσε η Ashton Kutcher για να σταματήσει τη σεξουαλική βία εναντίον ανθρώπων, οι άνθρωποι θα το χρησιμοποιήσουν και οι άνθρωποι θα διαβάσουν ακόμα και αυτούς τους λιγότερο γνωστούς χαρακτήρες και θα κάνουν ευχές σαν οι Πειρατές να ήταν ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον.

Ο καπετάνιος John “Calico Jack” Rackham ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο, ο καπετάνιος Anne Bonny ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο, αλλά οι νέοι άνθρωποι, 7,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, 1,8 δισεκατομμύρια το 1920, όταν η ψηφοφορία δόθηκε στις γυναίκες από τις ΗΠΑ είναι πραγματικός αριθμός πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι 5,8 δισεκατομμύρια ποτέ δεν έκαναν αυτό που διαβάσατε στην ιστορία πριν από το 1920.

WWFGifts βοηθά στην προστασία ό, τι έχει απομείνει σε αυτόν τον πλανήτη των ζώων, παρακαλώ κάνετε μια δωρεά. @World_Wildlife

Αυτό το εργαλείο είναι απαραίτητο THORN Χρειάζεται τη βοήθειά σας. DONATE για να βοηθήσουν στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών@thorn

Invictus Games Foundation Θέλω να κοιτάξεις. @WeAreInvictus

 

 

 

Hillary Clinton dan lainnya diserang oleh Bapa Abraham Lincoln, Ingat Ibu Negara Mary Todd Lincoln dinyatakan gila

32nd Annual Promise Ball
SH06I042PEARLS Sept. 5, 2006 _ Hillary Rodham Clinton wears a lovely pearl necklace at the 32nd Annual Promise Ball. (SHNS photo by Anthony G. Moore / photorazzi.com) (Newscom TagID: shnsphotos127575) [Photo via Newscom]
Kebenaran ini adalah bagian National Enquirer dari Wise Women and Beyond dan itu adalah kebenaran, ayah Lincoln membuat media yang diinginkan untuk Partai Republik. Ini sangat buruk, dan saya tahu reinkarnasi itu tidak nyata, dan keinginan menjadi kenyataan tidaklah nyata.

Saya menelepon Bill dan Hillary Clinton untuk menyetujui artikel ini, sebuah kebohongan bahwa telepati itu nyata, dan mereka mengatakan kepada saya itu baik-baik saja, itu lucu tapi tidak lucu bahwa bom pipa di negara kita, AS, dikirim ke kantornya, dia di bawah konstitusi memiliki hak untuk kantornya dengan amandemen pertama, rasa humornya adalah mekanisme penanggulangan yang tepat.

Ayah Presiden, Bapa Abraham Lincoln, dikenal dalam sejarah sebagai pelaku kekerasan. Dia sudah lama mati, tetapi anggapan bahwa dia bisa membuat harapan yang merugikan Demokrat saat itu adalah nyata. Tidak saat ini.

Mrs. Clinton tahu bahwa saya akan menulis tentang dia, dan saya akan mengakui di mana saya menjadi kreatif dan memutuskan untuk berbohong. Saya tahu di mana kebohongan adalah bahwa masyarakat akan membuat saya bohong, tetapi ini BENAR.

Ada cerita lain yang saya temukan, Elizabeth Smart adalah salah satu media yang menurut dugaan ayah Lincoln, yang lain adalah penembakan Vegas atas 500 orang yang terluka dengan kematian untuk berbicara tentang hak konstitusional untuk berkumpul, ada sekitar 5000 keinginan untuk media bagi Partai Republik yang diinginkan ayah Lincoln.

Mary Todd Lincoln dikenal karena kegilaannya, jadi aman untuk mengatakan ayah si pelaku sendiri Lincoln, berkontribusi pada penahanan Mary Todd Lincoln ke rumah sakit jiwa setelah kematian Presiden Abraham Lincoln.

Bom pipa lainnya (14) yang diinginkan oleh ayah Abraham Lincoln kepada demokrat berikut:

Presiden Barack Obama

Wakil Presiden Joseph R Biden Jr.

Hillary Clinton

George Soros New York Democrat Millionaire Philanthropist

Debbie Wasserman Shultz

Representif Maxine Waters California Democrat

Robert De Niro

Kantor CNN

Eric Holder

Saya belum pernah bertemu para pengebom dan saya tidak akan pernah mendorong pengeboman, tetapi saya merasa perlu meminta maaf kepada para korban bom lainnya karena saya tahu nama Anda tidak ada dalam daftar ini. Apa yang dilakukan pembom itu, BENAR-BENAR DALAM SALAH!

Ini adalah kebenaran FORMER MARY TODD LINCOLN DIPERKIRAKAN oleh Bapa Abraham Lincoln dan DEAD WIFE. “Seorang juri yang berkomitmen padanya untuk suaka pribadi di Batavia, Illinois” Dari Wiki Mary Todd Lincoln

Keluarga Lincoln tidak akan ditempatkan sebagai keluarga presiden, Abraham dan Mary Todd, tetapi sebagai orang terkenal Lincoln FATHER menyukai POSSESSION, bersama istrinya.

Ayah Presiden Abraham Lincoln adalah orang yang sangat berbahaya dan jika kelahiran kembali terjadi harus dianggap sebagai ancaman bagi Partai Republik dan Demokrat karena dia ingin mengendalikan kedua belah pihak dan siklus media. Thorn didirikan oleh Ashton Kutcher alat untuk menghentikan pelecehan seksual anak, mungkin diperlukan selama masa Abraham Lincoln.

WWFGifts membantu melindungi apa yang tersisa di planet hewan ini, silakan membuat sumbangan.@World_Wildlife

Alat ini diperlukan THORN itu membutuhkan bantuanmu. DONATE untuk membantu menghentikan pelecehan seksual anak. @thorn

The English translation is here. The translation is by GOOGLE Translate.

 

 

Hillary Clinton và những người khác bị tấn công bởi Cha của Abraham Lincoln, Đức Mẹ Nhớ Đệ Nhất Mary Lincoln Lincoln đã bị tuyên bố điên rồ

32nd Annual Promise Ball
SH06I042PEARLS Sept. 5, 2006 _ Hillary Rodham Clinton wears a lovely pearl necklace at the 32nd Annual Promise Ball. (SHNS photo by Anthony G. Moore / photorazzi.com) (Newscom TagID: shnsphotos127575) [Photo via Newscom]
Sự thật này là phần Khen thưởng Quốc gia của Phụ nữ Khôn ngoan và Vượt ra ngoài của tôi và đó là một sự thật, cha của Lincoln đã đưa ra mong muốn truyền thông cho Đảng Cộng hòa. Nó khá tệ, và tôi biết đầu thai là không có thật, và ước muốn trở thành sự thật là không thực.

Tôi đã gọi Bill và Hillary Clinton để phê chuẩn bài báo này, lời nói dối rằng thần giao cách cảm là có thật, và họ nói với tôi là không sao, thật buồn cười nhưng không vui khi một quả bom ống ở nước ta được gửi đến văn phòng của cô, Hiến pháp có quyền đối với văn phòng của bà trước lần sửa đổi đầu tiên, cảm giác hài hước của bà là một cơ chế đối phó thích hợp.

Cha của Tổng thống, Cha của Abraham Lincoln, được biết đến trong lịch sử là một kẻ ngược đãi. Ông đã chết từ lâu, nhưng giả định rằng ông có thể đưa ra những ước muốn gây hại cho đảng Dân chủ tại thời điểm đó là có thật. Không phải lúc này.

Bà Clinton biết rằng tôi sẽ viết về bà, và tôi sẽ thừa nhận nơi tôi sáng tạo và quyết định nói dối. Tôi biết nơi dối trá là xã hội sẽ làm cho tôi gọi một lời nói dối, nhưng đây là TRUTH.

Có những câu chuyện khác mà tôi đã tìm thấy, Elizabeth Smart là một phương tiện truyền thông mà cha của Lincoln bị cáo buộc muốn, người kia là Vegas bắn 500 người bị thương chết để nói về quyền hiến pháp để hội họp, có khoảng 5000 ước muốn truyền thông cho Đảng Cộng hòa mà cha của Lincoln muốn.

Mary Todd Lincoln được biết đến với sự điên rồ, do đó, có thể nói rằng chính cha của người lạm dụng Lincoln đã đóng góp vào việc thực tập của Mary Todd Lincoln vào trại tị nạn điên rồ sau cái chết của Tổng thống Abraham Lincoln.

Các quả bom ống khác (14) được ước nguyện bởi cha của Abraham Lincoln cho những người dân chủ sau đây:

Tổng thống Barack Obama

Phó chủ tịch Joseph R Biden Jr.

Hillary Clinton

George Soros New York Democrat Tỷ phú từ thiện

Debbie Wasserman Shultz

Đại diện Maxine Waters California Dân chủ

Robert De Niro

CNN văn phòng

Eric Holder

Tôi chưa bao giờ gặp những kẻ đánh bom và tôi sẽ không bao giờ khuyến khích ném bom, nhưng tôi cảm thấy cần phải xin lỗi các nạn nhân bom tấn tiềm ẩn khác vì tôi biết tên của bạn không có trong danh sách này. Những gì các máy bay ném bom đã hoàn thành trong WRONG!

Đây là sự thật FORMER MARY TODD LINCOLN được sở hữu bởi Cha của Abraham Lincoln và DEAD WIFE. “Một bồi thẩm đoàn đã đưa cô ấy đến một nhà thương điên ở Batavia, Illinois” Từ Wiki  Mary Todd Lincoln.

Các Lincolns sẽ không được đưa xuống như một gia đình tổng thống Abraham và Mary Todd, nhưng là một người có uy tín Lincoln FATHER thích POSSESSION, với vợ của mình.

Cha của Tổng thống Abraham Lincoln là một người rất nguy hiểm và nếu việc tái sinh xảy ra nên được coi là một mối đe dọa cho đảng Cộng hòa và Dân chủ vì ông muốn kiểm soát cả hai bên và chu kỳ truyền thông. Thorn được thành lập bởi Ashton Kutcher một công cụ để ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em, có thể đã được cần thiết trong thời gian của Abraham Lincoln.

WWFGifts giúp bảo vệ những gì còn lại trên hành tinh này của động vật xin vui lòng đóng góp. @World_Wildlife

Công cụ này là cần thiết THORN nó cần sự giúp đỡ của bạn DONATE để giúp ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em. @thorn

The English translation is found here. The Translation by GOOGLE Translate.

Hillary Clinton and others attacked by Abraham Lincoln’s Father Remember First Lady Mary Todd Lincoln was declared insane

32nd Annual Promise Ball

Η Χίλαρι Κλίντον και άλλοι επιτέθηκαν από τον πατέρα του Αβραάμ Λίνκολν Θυμηθείτε την πρώτη κυρία Mary Todd Λίνκολν κηρύχθηκε τρελή-Greek Title

This truth is my National Enquirer portion of Wise Women and Beyond and it is a truth, Lincoln’s father made media wishes for the Republican Party. It is pretty bad, and I know reincarnation is not real, and wishes coming true is not real.

I called Bill and Hillary Clinton for approval of this article, a lie that telepathy is real, and they told me it was okay, it is funny but not funny that a pipe bomb in our country the USA was sent to her office, she under the constitution has a right to her office by the first amendment, her sense of humor is an appropriate coping mechanism.

The President’s father, Abraham Lincoln’s Father, is known in history as an abuser. He is long dead, but the assumption that he could make wishes that harm Democrats at that time is real. Not at this time.

Mrs. Clinton knows that I am going to write about her, and I am going to admit where I get creative and decide to lie. I know where the lies are that society will make me call a lie, but this is TRUTH.

There are other stories I have found, Elizabeth Smart is one media that Lincoln’s father allegedly wished for,  the other was Vegas shooting of 500 wounded with deaths to talk about the constitutional right to assembly, there are about 5000 wishes for media for the Republican Party that Lincoln’s father wished for.

Mary Todd Lincoln was known for insanity, so it is safe to say the abuser Lincoln’s own father, contributed to Mary Todd Lincoln’s internment into the insane asylum after President Abraham Lincoln’s death.

The other pipe bombs (14) were wished for by Abraham Lincoln’s father to the following democrats:

President Barack Obama

Vice President Joseph R Biden Jr.

Hillary Clinton

George Soros New York Democrat Billionaire Philanthropist

Debbie Wasserman Shultz

Representive Maxine Waters California Democrat

Robert De Niro

CNN Offices

Eric Holder

I have never met the bombers and I would never encourage bombings anyway, but I feel the need to apologize to the other potential bombing victims because I know your name is not on this list. What the bomber did WAS TOTALLY IN THE WRONG!

This is truth FORMER MARY TODD LINCOLN was POSSESSED by Abraham Lincoln’s Father and DEAD WIFE.  “a jury committed her to a private asylum in Batavia, Illinois” From Wiki  Mary Todd Lincoln.

The Lincolns will not be put down as a presidential family Abraham and Mary Todd, but as a reputable person Lincoln FATHER likes POSSESSION, with his wife.

President Abraham Lincoln’s father is a very dangerous man and if rebirth does happen should be considered a threat to Republicans and Democrats because he wants to control both parties and media cycle. Thorn founded by Ashton Kutcher a tool to stop child sexual abuse, might have been needed during the time of Abraham Lincoln.

WWFGifts helps protect what is left on this planet of animals please make a donation. @World_Wildlife

This tool is needed THORN it needs your help. DONATE to help stop child sexual abuse. @thorn

Translated to Greek By GOOGLE Translate:

Η Χίλαρι Κλίντον και άλλοι επιτέθηκαν από τον πατέρα του Αβραάμ Λίνκολν Θυμηθείτε την πρώτη κυρία Mary Todd Λίνκολν κηρύχθηκε τρελή

Αυτή η αλήθεια είναι η εθνική μου περιοχή Enquirer των σοφών γυναικών και πέρα ​​και είναι μια αλήθεια, ο πατέρας του Λίνκολν έκανε τις επιθυμίες των μέσων ενημέρωσης για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι πολύ κακό και γνωρίζω ότι η μετενσάρκωση δεν είναι πραγματική και οι επιθυμίες που γίνονται πραγματικότητα δεν είναι πραγματικές.

Κάλεσα τον Bill και την Hillary Clinton να εγκρίνουν αυτό το άρθρο, ένα ψέμα ότι η τηλεπάθεια είναι πραγματική και μου είπαν ότι ήταν εντάξει, είναι αστείο, αλλά δεν είναι αστείο ότι μια βόμβα σωλήνων στη χώρα μας, οι ΗΠΑ στάλθηκαν στο γραφείο της, το Σύνταγμα έχει το δικαίωμα στο γραφείο της με την πρώτη τροποποίηση, η αίσθηση του χιούμορ είναι ένας κατάλληλος μηχανισμός αντιμετώπισης.

Ο πατέρας του Προέδρου, ο πατέρας του Αβραάμ Λίνκολν, είναι γνωστός στην ιστορία ως κακοποιός. Είναι πολύ νεκρός, αλλά η υπόθεση ότι θα μπορούσε να κάνει ευχές που θα βλάψουν τους Δημοκρατικούς εκείνη την εποχή είναι πραγματική. Δεν είναι αυτή τη στιγμή.

Η κ. Clinton γνωρίζει ότι πρόκειται να γράψω γι ‘αυτήν και θα παραδεχτώ πού θα γίνω δημιουργικός και θα αποφασίσω να κάνω ψέμα. Ξέρω πού είναι τα ψέματα ότι η κοινωνία θα με κάνει να κάνω ένα ψέμα, αλλά αυτό είναι ΑΛΗΘΕΙΑ.

Υπάρχουν άλλες ιστορίες που διαπίστωσα, η Elizabeth Smart είναι ένα μέσο που ο ίδιος ο πατέρας του Λίνκολν φέρεται να ήθελε, το άλλο ήταν ο Βέγκας που τραυματίστηκε με 500 τραυματίες με θανάτους για να μιλήσει για το συνταγματικό δικαίωμα στη συνέλευση, υπάρχουν περίπου 5000 επιθυμίες για μέσα ενημέρωσης για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που επιθυμούσε ο πατέρας του Λίνκολν.

Η Mary Todd Lincoln ήταν γνωστή για την παραφροσύνη, οπότε είναι ασφαλές να πούμε ο ίδιος ο πατέρας του Lincoln, συνεισφέροντας στο internment της Mary Todd Lincoln στο τρελό άσυλο μετά το θάνατο του Προέδρου Abraham Lincoln.

Οι άλλες βόμβες (14) επιθυμούσαν ο πατέρας του Abraham Lincoln στους ακόλουθους δημοκράτες:

Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα

Αντιπρόεδρος Joseph R Biden Jr.

Χίλαρι Κλίντον

George Soros Νέα Υόρκη Δημοκρατικός δισεκατομμυριούχος φιλανθρωπικός

Debbie Wasserman Shultz

Εκπρόσωπος Maxine Waters Καλιφόρνιας Δημοκρατικός

Robert De Niro

Γραφεία CNN

Eric Holder

Δεν έχω συναντήσει ποτέ τους βομβαρδισμούς και ποτέ δεν θα ενθάρρυνα ποτέ βομβιστικές επιθέσεις, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από τα άλλα πιθανά θύματα βομβαρδισμών, διότι γνωρίζω ότι το όνομά σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Αυτό που έκανε ο βομβιστής ήταν ΟΛΟΚΛΗΡΟ!

Αυτό είναι αλήθεια ΠΡΩΗΝ MARY TODD LINCOLN ήταν POSSESSED από τον πατέρα του Abraham Lincoln και DEAD WIFE. “μια κριτική επιτροπή την ανέθεσε σε ένα ιδιωτικό άσυλο στην Batavia, Illinois” Από το Wiki Mary Todd Lincoln. 

Οι Lincolns δεν θα τεθούν ως προεδρική οικογένεια Αβραάμ και Μαίρη Τοντ, αλλά ως ευυπόληπτος άνθρωπος ο Lincoln FATHER αρέσει στο POSSESSION με τη σύζυγό του.

Ο πατέρας του Προέδρου Abraham Lincoln είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος και αν η αναγέννηση συμβεί πρέπει να θεωρηθεί απειλή για τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς επειδή θέλει να ελέγξει και τα δύο μέρη και τον κύκλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το Thorn, το οποίο ίδρυσε η Ashton Kutcher ως εργαλείο για τη διακοπή της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ίσως χρειαζόταν κατά τη διάρκεια του Αβραάμ Λίνκολν

 

WWFGifts βοηθά στην προστασία ό, τι έχει απομείνει σε αυτόν τον πλανήτη των ζώων, παρακαλώ κάνετε μια δωρεά. @World_Wildlife

Αυτό το εργαλείο είναι απαραίτητο THORN Χρειάζεται τη βοήθειά σας. DONATE για να βοηθήσουν στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. @thorn

Cycle of Violence within Politics

This tool is needed THORN it needs your help, DONATE to help stop child sexual abuse.

The-crucifixion-in-The-Life-of-Brian-1290006

Mrs. Bill Clinton gave me this idea and I wanted this so badly, I got this idea from thinking about her and watching her speak in the past. I got this idea from writing about them as a married couple. That the cycle of violence is on her and her husband, all they wanted to do was discuss laws and figure out what works in this country.

The crucifixion was about political speech. What do you think Jesus Christ was doing? He was walking around giving his political opinion without running for office. And he never had the vote for a Roman senator for his region of life. Nor did Jesus Christ have the ability to shape the laws of the land without giving his opinion openly. Which he did give his opinions to the point of a conviction with the death penalty.

The luxury about the Clinton’s is that they have the right to run for office, they have the right to their political opinion without the fear of violence against their bodies. That law is in  place to protect them, but the cycle of violent political speech continues even in this modern day.

Hillary Clinton could be crucified just for one bad political decision, that we put her in office to make. Her political future could die based on that. She risked her future and her families future to have that ability in the first place to make that bad decision. Prison can be a fate of an American politician, and it seems rare, right now, but it is the truth.

It was not extreme speech that places people in the cycle of violence in politics today, it is simply talking about preferences now from the preference of trees in a parking lot, to speaking of war to defend the country to protect resources of people and property, that political speech can lead to rocks in windows or threats to families. That is the cycle of violence.

The give give that was suggested is where political speech has to happen, but how when people want to force their own will and not hearing out how their will HURTS MANY!!!

Mrs. Clinton does not want many to be hurt, but she does want a give and take, you do this this reward happens, you do that the correctional facility is for you penalty. Budgets are the same way, you do this the money is there for you, you do that the correctional facility is there as a penalty. Give give is that simple, it takes away the threats of violence.

Mrs. Clinton is the best example for this blog post, because she has gone through so much politically, she is indeed like Jesus Christ. I will go over her record later, I am betting some already know what I can praise her for, just like Jesus Christ.

 

 

1 billion MEN

This tool is needed THORN it needs your help, DONATE to help stop child sexual abuse.

1_billion_png_scaled_500

I know this was tried to be mentioned yesterday, the world population of men that gave women the vote in the USA was 1 billion maybe a little less so I rounded up. The world population of women 1 billion again with a slight round up, 1920 men gave women the vote.

1 billion. 1 billion. 1 billion.

1 billion men in 1920 gave up male rule in the USA. That lead to global changes so rapid the population increase is 5 billion since then rounding up nearly 6 billion new people on the planet, this change from patriarchy to matriarchy is painfully noticeable.

WE HUMANS CHANGED FROM A PATRIACHY to MATRIARCHY AND THE POPULATION EXPLODED AFTER 1920!!!

Now how do I get the first woman president with noticeable population growth, and noticeable that males are no longer the leaders but the new souls will learn about how the globe was a male dominated planet with the human species?

The male rule of people happened and only a few female leaders happened and were allowed by the male dominated planet. So what do we do, hide this from the new men that are walking upright?

I don’t know, I just want a first female president and more leaders that are female in the congress and senate of the USA. This in turn becomes global, that women leaders lead side by side with the men.

But what happens when the new souls that are men learn that they led? What happens when they are dominate but have no power because of women taking leadership roles over the men. This has yet to happen. What about the idea that women have abused men in the past to reach political goals of having the patriarchy/matriarchy that we enjoy today.

Women birth babies, that is truth, and it takes time to raise those babies to adulthood, in the past a female single parent was taboo, not really seen but with the new souls female single parents rose exponentially. The males that are new did not want to stay with the newly created baby or woman. That is seen in statistics that I do not want to look up currently.

So what happens is not in me right now to write about, I will end this post here, thinking about where to go next, because when men realize the new men might want power… in 1920 a group of men I will call the 1 billion decided for the men not born before 1920  to not have power in the first place.

That means approximately 3 billion men born after 1920 are powerless. 3 billion vs 1 billion not statistics I like the think about.

Give Give situation has to arise

dabd7955306679d0251ecc8c2582e182

Innocent until proven guilty if a person is found guilty of COURSE the attorney HILLARY CLINTON IS FOR PRISON. All politicians have to accept that our system is a system of law, and that law leads to putting people in prisons. Why do women have to state they are for PRISON during a political campaign? And why do men only have to state this if a case with evidence is shown? That is this post.

The country is a fear based system, that birthed Home of the Brave, Land of the free.

Give Give means what I saw Hillary and Bill Clinton do, a reward system in their communication, Bill gives something to Hillary and then Hillary gives something to Bill. Sorry for not using Mr. and Mrs. which is politer, but I am trying to reach what seems to me the unreachable abused audience of men, that are Bill Clinton voters.

Men are case by case. Bill Clinton being a man is no different, he does attack things one detail at a time. The cycle of violence in politics is not a give give situation, that is very clear.  Someone wants to take, and there is no give or thought to it. In this state it isn’t politics it is WAR.

War is the explosion of the cycle of violence. Once again the cycle of violence is the honeymoon, the build up, and then the explosion. In a debate we are not at war, and decisions can be made for discipline of breaking rules that are natural.

Rules as Barack Obama explained to me, in many of his speeches, are the rain falls to the ground. He explains this, while Hillary Clinton is forced because she is female to say she is for the consequence of Prison. Barack Obama’s rain falls to the ground is a rule. So you do something, debated by Congress and Senate, that is against society you get convicted and go to prison.

So the cycle of violence hit Hillary Clinton really hard the last election, to the point of the explosion where Hillary Clinton had to state obviously as a law maker she is for the consequence of Prison. Consequence is apart of the give give situation. But the statement outloud by the candidate is apart of the cycle of violence in politics, showing she was abused into it.

Bill Clinton and Hillary Clinton, in how they share politics, shows the debating, finding the solution, give give communication.  You can see all sides of an issue with this couple. This with BDSM communication of safe word would stop the cycle of violence.

 

 

 

Bill and Hillary Clinton show a communication nobody is showing in politics

150303_POL_Clintons2012_jpg_CROP_promo-mediumlarge

Mention her senator election, her secretary of state time, and both runs for becoming president this is my expectation for this post, that Hillary Clinton is this accomplished woman. I also need to mention how former President Clinton has done the support of 1920 men that gave women the vote, and he used that upon his own spouse Hillary Clinton.

I am not capable to write a politics novel on this topic, and I know someone will plus get the money from that becoming a best seller. I know my capabilities and I might have seemed abusive in the past to the candidate Hillary Clinton. I do not love that cycle of violence and I am continuing to learn about that very topic and applying that all over the place, including writing about Mrs. Hillary Clinton.

This is a honeymoon article, maybe I can stay in that forever, but then my expectations of the couple happen and I get disappointed. That leads to me leaving and going after another candidate. Going well, I see the capabilities of the couple, and the candidate Hillary Clinton, but I am not controlling what they are representing, so they cannot represent me based on that little tiny detail.

I need to give up that tiny detail right, and it might be a miscommunication. I had to learn about the cycle of violence because it affects me personally, and to attract an abuser sometimes abuse happens, mine is politics, I am definitely in a cycle of victory and loser politics, and that attracted abusers who do not communicate well into my life, making myself their victim.

Does Hillary Clinton not communicate well, NO, she is one of the best communicators on the planet. And so is her husband Bill Clinton. That communication is in how both thrive together in a political environment. When Mr. Clinton was in office in the 1990’s the communication between the two was scene with him trying to step back during the health care law that Hillary Clinton was trying to put through. The problem was she was his wife, and the media abused her for doing what Ashton Kutcher has done for his company and need to save women and children from sex trafficking.

I’m sorry Mr. Kutcher for using you, but I am using your time in front of a congressional panel, you are a respected private citizen. There is no difference, between you and Hillary Clinton. She is a private citizen proposing law at the time. Ashton Kutcher, he is a private citizen proposing to a panel the same thing.

That communication President Bill Clinton and Hillary Clinton had led to her win as Senator of New York  State, my birth state. And then gracious handing over the nomination to President Obama during his first election. The communication between the couple, to me, is non-abusive communication, and there seems to be from observation no cycle of violence. So why can’t other men be like Mr. Clinton and support spouses for assembly, the senate, the congress, and the president? I don’t know.

As I said the communication alone is a best selling novel. Someone will write someday. I wanted this for WWAB, because somewhere in our nation the fear of communication has to be faced, and we will really be the home of the brave then.

 

 

Lawful Prostitution

snake-cup-white-background-85756615

Lawful Prostitution is a simple act of going to the hall of records getting a license and then getting married. It is that simple. Then you are in a tax situation, if you are not in love and you just want cohabitation.

Prostitution is not legal in most states, it is legal in Nevada, it is legal in the country of Canada but Canada arrests Johns (clients), there are other countries where it is lawful, I am looking it up. But what if an escort is a lawful wife and nobody knows of the contractual agreement used to create that lawful prostitute?

What if this actually is happening in reality? And nobody is speaking about it?

This is not a book it is nothing, just ideas flowing for Women’s Rights, which means going beyond women, and seeing what women actually accomplish. TO see where leaders might have overlooked that men are involved with for women’s rights. Is it a woman’s right to prostitute her body?

Is it right to have legal prostitution that nobody looks at? Is it right for children to come into the world during a lawful prostitution situation? And how would anybody know the couple decided on being in a lawful prostitution?

What does the state think about a marriage license being bought for immigration? Is that a lawful prostitution? Who is the pimp? Or Madame in a lawful prostitution situation? What about the man who does the same thing sells himself for medical money to help parents overseas? Is that a lawful prostitute as well?

I do not have the answers to these questions, but I do have the questions and I have the knowledge that Yes lawful prostitution has happened using state marriage licenses, but I have no proof.

This is a woman’s right issue that does involve Men, so it is beyond the scope of the current women’s leadership. Don’t touch prostitutes? There are 5 billion prostitutes according to just one web-site I looked up… is that a realistic number?? I don’t think so, but it is there for the seeing. I am not sighting it today.

I have noticed if a woman’s issue involves men, WOMEN’s Leaders do not really touch it. Look at Hillary Clinton, did she really go into prostitution let alone lawful prostitution, and it takes men to complete the transaction if it is a heterosexual sex act. If it is a lesbian sex act then of course prostitution is a completely FEMALE transaction.

A woman has the right to say no to being a prostitute. It is not a requirement for all women to prostitute her body for goods, services and money. But it is a woman’s issue, health issue, children’s issue, and MEN’s.

So Wise Women and Beyond, just went beyond. I am speaking to the men now alone, finding a cold room with nobody answering back. Do men really need sex so badly that they need to purchase a woman? I don’t know. That needs a man to tell me of this. It also needs a man to support keeping prostitution illegal since there last time I checked are 19.4% women between the Congress and Senate of the USA. So men still need to speak up on a critical issue, LAWFUL PROSTITUTION.

I want to keep my opinion on if prostitution should be kept illegal, I do support arresting violent clients and clients that ask for unreasonable accommodations. What are unreasonable accommodations should be decided on by the men and women in congress and the senate. Or by the government of each country.

Ending this, might be what I write from now on, I need to end another article that seems to be never ending topic… a topic to revisit later.